Reklamacje i zwroty

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

Wypełnij FORMULARZ REKLAMACYJNY i dołącz go do przesyłki.
Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczynę reklamacji, daty zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Joanna Patkowska NIP: 784-233-18-82ul 5 lipca 46 (dawne Colosseum)
71-414 Szczecin,

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym sklepem, celem omówienia powstałych problemów.

Prawo do odstąpienia od umowy
Jeżeli złożyłeś zamówienie jako konsument, to przysługuje Ci prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ